povratak

Čela žljeba kvadratna

Čela služe za zatvaranje žlijeba na njegovim krajevima.

Čela proizvodimo strojno i kvalitetno, imamo lijeva i desna prema potrebi.

Naziv Šifra Bakar Pocinčano Poc. bojani jednostrano Poc. bojani obostrano Cinkotit Aluminij Aluminij bojani Inox
RŠ.25 125 - - - - - - - -
RŠ.28 126 - - - - - - - -
RŠ.33 044 - - - - - - - -
RŠ.40 127 - - - - - - - -
Cijene su u kunama i PDV nije uračunat u cijenu artikla