povratak

Labuđi vrat s vinklom

Služi za spoj žlijeba i cijevi.

Okrugli labuđi s vinklom izrađujemo iz segmenata koji se međusobno leme u luk od jednečetvrtine kruga. Kvadratne spajamo falcanjem u radijus.

Naziv Šifra Bakar Pocinčano Poc. bojani jednostrano Poc. bojani obostrano Cinkotit Aluminij Aluminij bojani Inox
RŠ.28/Ø 80/1000 185 - - - - - - - -
RŠ.33/Ø100/1000 084 - - - - - - - -
RŠ.40/Ø120/1000 083 - - - - - - - -
Cijene su u kunama i PDV nije uračunat u cijenu artikla