povratak

Profili prema razvitim širinama

Cijene profila prema njihovim razvitim širinama lima.

Kod savijanja profila možemo savijati i profile koji nisu standardni.

Naziv Šifra Bakar Pocinčano Poc. bojani jednostrano Poc. bojani obostrano Cinkotit Aluminij Aluminij bojani Inox
R.Š. 1-5 cm x - - - - - - - -
R.Š. 6 - 10 cm x - - - - - - - -
R.Š. 11 - 12 cm x - - - - - - - -
R.Š. 13 - 16 cm x - - - - - - - -
R.Š. 17 - 20 cm x - - - - - - - -
R.Š. 21 - 25 cm x - - - - - - - -
R.Š. 26 - 28 cm x - - - - - - - -
R.Š. 29 - 33 cm x - - - - - - - -
R.Š. 34 - 40 cm x - - - - - - - -
R.Š. 41 - 50 cm x - - - - - - - -
R.Š. 51 - 60 cm x - - - - - - - -
R.Š. 61 - 66 cm x - - - - - - - -
R.Š. 67 - 75 cm x - - - - - - - -
R.Š. 76 - 80 cm x - - - - - - - -
R.Š. 81 - 90 cm x - - - - - - - -
R.Š. 91 - 100 cm x - - - - - - - -
R.Š. 101 - 110 cm x - - - - - - - -
R.Š. 111 - 125 cm x - - - - - - - -
Cijene su u kunama i PDV nije uračunat u cijenu artikla